Hakkında

Dr. Selin Ayas

Hollanda’da bulunan Twente Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde uygulamalı ve kuramsal dersler vermekte ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır. Lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, olarak 14 yaş üzeri yetişkinlere çevrimiçi bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mesleki Deneyim

Selin Ayas, lisans eğitimi boyunca stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Korto Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirmiştir. Mezuniyetinin ardından Duyusal Akademi Çocuk Gelişim Merkezinde Psikolog olarak özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile çalışmıştır. Ardından, İngiltere merkezli Humanayz isimli araştırma şirketi bünyesinde araştırma asistanı olarak çeşitli projelere destek vermiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Engelsiz ODTÜ Birimi’nde beş yıl boyunca engel ve sağlık durumu akademik performansını etkileyen öğrencilerle çalışmıştır. Şu anda akademik çalışmalarına Hollanda’da bulunan Twente Üniversitesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Akademik Odak

Akademik çalışmaları ağırlıklı olarak internet kullanımının psikososyal etkileri ve pozitif psikoloji üzerine odaklanmıştır. Teknoloji ve internet kullanımının ergen, yetişkin ve ailelerin yaşamlarına olan etkisi ve birey, aile ve okul temelli önleyici müdahaleler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Selin Ayas’ın gerçekleştirmiş olduğu tüm akademik çalışmalara yayınlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kuramsal Yaklaşım ve Çalışma Alanları

Psikolojik Danışman olarak Adler’in Bireysel Psikoloji kuramını temel almakta, ancak Duygu Odaklı yaklaşım gibi farklı kuramları da kullanarak eklektik bir yaklaşımı benimsemektedir. Erteleme davranışı, zaman yönetimi, motivasyon gibi akademik zorluklar, sınav kaygısı, uyum problemleri, öz-düzenleme becerileri, kariyer belirleme ve karar vermede zorluklar, çekingenlik, sosyal kaygı, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde iletişim ile ilgili zorluklar, çift ve evlilik danışmanlığı gibi konularda bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Mesleki Eğitimler

  • Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği tarafından verilen, 30 saatlik Duygu Odaklı Çift Terapisi – Temel Beceriler Eğitimini (Externship) ve 24 saatlik Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Süpervizyonlara devam etmektedir.
  • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından verilen 50 saatlik Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimini ve 30 saatlik Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Eğitimlerini tamamlamıştır.
  • Uluslararası Adler Yaz Okulu ve Enstitüleri Komitesi’ne (International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes; ICASSI) katılarak Bireysel Psikoloji alanında toplam 60 saat ders almış, çalışma grupları ve seminerlere katılmıştır.
  • Çağdaş Drama Derneğini tarafından verilen toplam 320 saatlik Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programının “Öğretmen Adaylarının Engelliliğe Dair Farkındalığının Yaratıcı Drama Yöntemi ile Geliştirilmesi” isimli projesi ile tamamlamıştır.
  • ODTÜ SEM işbirliği ile Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU tarafından verilen toplam 80 saatlik Aile ve Evlilik Terapisi 1. ve 2. düzey eğitimlerini tamamlamıştır.
  • Dr. Zeynep ARMAY tarafından verilen 12 saatlik  Kanser Psikolojisi, Psikoonkolojiye giriş̧  ve Psikoterapi Uygulamaları eğitimini almıştır.
Reklam