Çalışma Alanları

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik danışmanlık, danışman ve danışan arasında işbirliğine dayalı bir profesyonel bir yardım ilişkisidir. Bu sürecin ne kadar devam edeceği danışmanın kuramsal yaklaşımı ve danışanın yaşantılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Bireyler yaşamlarının farklı evrelerinde fiziksel, duygusal, sosyal, iş veya okul yaşantılarını kapsayan problemli durumlar deneyimleyebilirler. Bu problemli durumlar bireyin kendisiyle, başkalarıyla, sosyal ortamlarla veya kurumlarla olan etkileşimlerinden kaynaklanabilir. Bireyler, iyi idare edemediklerini düşündükleri problemli durumlar nedeniyle psikolojik destek alabilirler. Bunun yanı sıra, yaşamda istedikleri kadar etkin olamadıkları, kendi değerleri ve ideallerine göre yaşayamadıkları, kendilerini motive edecek hedefler bulamadıkları, ilişki, kariyer gibi alanlarda daha yapıcı adımlar atmak istedikleri, genel olarak yaşamdan ve ilişkilerinden aldıkları doyumu artırmak için psikolojik desteğe başvurabilirler. 

Psikolojik danışmanlık süreci temelde, bireylerin daha etkin bir biçimde yaşayabilmeleri için sorunlarını yönetebilmelerini sağlamayı, başa çıkma ve kriz yönetme becerileri kazandırmayı, kendiliklerine dair bir iç-görü kazandırmayı, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olmak için kullanılmayan veya yetersiz kullanılan kaynakları daha etkin bir biçimde geliştirmelerine yardım etmeyi amaçlar. Danışmanlık, danışanın yaşamında kalıcı bir fark yaratan, yapıcı bir değişim getirir. Başarılı bir danışmanlık süreci danışana, kendi kendisine daha etkin bir biçimde yardım edebileceği kaynaklar geliştirmesini sağlar. 

-(Egan, 2010)

Ergen ve Yetişkinler ile Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Kariyer Danışmanlığı

Grupla Psikolojik Danışmanlık

Çift ve Evlilik Danışmanlığı

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği

Reklam